Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1066 (2011-2012)
Innlevert: 19.03.2012
Sendt: 20.03.2012
Svart på: 28.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Når fremmer regjeringen det varslede forslaget om innstramming av alkohollovens regler om maksimal skjenketid?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen arbeider med en egen stortingsmelding om rusmiddelpolitikken. Den vil blant annet ta for seg en helhetlig alkoholpolitikk, herunder kommunenes forvaltning av alkoholloven. I denne sammenheng er også skjenketider et spørsmål som vurderes.