Skriftleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1461 (2011-2012)
Innlevert: 25.05.2012
Sendt: 29.05.2012
Svart på: 11.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Medfører det riktighet at den som skal lede arbeidet med en redegjørelse for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) om håndteringen av de varslede forhold er en som var ansatt i toppledelsen i region øst fra 2004 til 2009, altså i den perioden de kritikkverdige forholdene ble utført, og mener statsråden i så fall at dette ikke har betydning for om varsleren får en "fyllestgjørende tilbakemelding"?

Grunngiving

Som svar på mitt spørsmål om en konkret sak som gjaldt varsling i kriminalomsorgen (Dokument nr. 15:1256 (2011-2012)) skrev statsråden at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) nå innhenter en redegjørelse for hvordan den aktuelle regionen har håndtert de varslede forhold.
I etterkant har jeg fått høre at den som skal lede dette arbeidet er en person som selv var ansatt i toppledelsen i region øst fra 2004 til 2009, altså i den perioden de påståtte kritikkverdige forholdene ble utført.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det medfører ikke riktighet at vedkommende avdelingsdirektør som leder arbeidet med angjeldende varslersak, var del av toppledelsen i region øst fra 2004 til 2009.

Avdelingsdirektøren var tilsatt som rådgiveri både administrativ seksjon og i straffegjennomføringsseksjoneni Kriminalomsorgen region øst i nevnte periode.