Skriftleg spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1613 (2011-2012)
Innlevert: 14.06.2012
Sendt: 15.06.2012
Svart på: 26.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Når vil statsråden legge frem handlingsplanen for bekjempelse av selvmord?

Grunngiving

Når Stortinget behandlet representantforslag fra Fremskrittspartiet om en handlingsplan for bekjempelse av selvmord sluttet en enstemmig komité seg til intensjonen i forslaget. Videre ble det signalisert at departementet var i gang med utarbeidelsen av en slik plan. Jeg er utålmodig etter å få denne saken på plass og håper derfor at en slik handlingsplan vil komme til behandling i Stortinget så raskt som mulig.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Da Stortinget 27.10.11 behandlet interpellasjon nr. 5 (2011-2012) om å utarbeide en ny handlingsplan for å forebygge selvskading og selvmord, bekreftet jeg at det skal utarbeides en ny handlingsplan i løpet av 2012. Ved behandling av Dok. 8:11 S (2011-2012) i Stortinget den 1. mars i år, informerte jeg om at brukerorganisasjoner og fagmiljøer var invitert til et rådslag før påske om utfordringer og mulige tiltak mot selvmord og selvskading. Rådslaget som ble avholdt 23. mars var viktig både for innspill og for oppstart av samarbeidet med bruker-/pårørendeorganisasjoner, samt fagmiljøer om en felles innsats for ny plan. Videre ble tidsrammen for arbeidet omtalt ved at jeg tok sikte på at planen kan avløse strategien som går ut året 2012.