Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:334 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Svart på: 07.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statens vegvesen var ikke helt ferdig med gjennomgangen av bompengeselskapenes regnskaper for 2011 da svaret på budsjettspørsmål 206 fra FrP av 8. oktober 2012 ble utarbeidet.
Kan statsråden derfor bes legge frem en oversikt for 2011 over alle bompengeselskapene med en spesifisert oversikt på hvert bompengeselskap over antall passeringer, totale inntekter, administrasjonskostnader, rentekostnader og innkrevingskostnader?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Vedlagt følger en oversikt over antall passeringer (oppgitt i ÅDT), innbetalte bompenger, netto finanskostnader og driftskostnader for hvert bompengeselskap i 2011, basert på bompengeselskapenes innrapportering til Statens vegvesen. Driftskostnadene omfatter både administrasjons- og innkrevingskostnader.

Lenke til vedlegget