Skriftleg spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:364 (2012-2013)
Innlevert: 29.11.2012
Sendt: 30.11.2012
Svart på: 07.12.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Fra et norsk forbrukerperspektiv, er det ikke mer riktig at den norske forbruker får nyte godt av billig svineribbe i stedet for at den blir solgt til utlandet for 10 kr. kiloen?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Markedsregulator for kjøttsektoren, Nortura, har prognosert et overskudd på 4 000 tonn svinekjøtt for 2012, noe som tilsvarer 3 pst. av norsk produksjon. Markedsregulator har etter godkjenning fra Omsetningsrådet, gjennomført reguleringseksport for en større del av dette kvantumet, jf. mitt svar i brev av 05.11.12 på spørsmål nr. 184 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Roar Bredvold.

Jeg finner grunn til å påpeke at markedsregulator for kjøttsektoren, Nortura, ikke har gjennomført noen reguleringseksport av svineribbe. Vi har stor innenlands etterspørsel av ribbe grunnet dagligvarekjedenes bruk av billig ribbe som kampanjevare før jul.

Ved jordbruksoppgjørene fastsettes det målpris for svinekjøtt, som også er maksimalpris som gjennomsnitt for året. Systemet gir ingen nedre prisgaranti, og det er jordbruket selv som har det økonomiske ansvaret for overproduksjon. Ved tilbudsoverskudd vil prisene falle. Jordbruksprodukter har en lite priselastisk etterspørsel, og selv relativt små vareoverskudd kan derfor gi stor reduksjon i pris.

For at jordbruket skal kunne oppnå produktpriser i samsvar med Stortingets forutsetninger, må det være adgang til å gjennomføre nødvendige reguleringstiltak for å oppnå bedre balanse mellom produksjon og etterspørsel. De aktuelle tiltakene må vedtas av Omsetningsrådet i samsvar med fastsatte retningslinjer, og blir finansiert med omsetningsavgift, som kreves inn fra produsentene. Reguleringstiltakene blir iverksatt av landbrukssamvirket som er tildelt ansvaret som markedsregulator.

Jeg vil videre understreke at det er Omsetningsrådet, som er et uavhengig offentlig organ, som fastsetter hvordan markedsreguleringen skal gjennomføres og hvordan eventuell overskuddsproduksjon skal håndteres.

Jeg vil avslutningsvis understreke at reguleringstiltakene markedsregulator gjennomfører er noe som hele bransjen nyter godt av, både på produsentnivå og senere ledd i matkjeden. Tiltakene gir økt grad av stabilitet og forutsigbarhet i markedet, og mulighet for en mer kostnadseffektiv virksomhet for alle markedsaktører.

For øvrig vil jeg påpeke at vi i Norge bruker en liten andel av inntektene våre på mat. Norsk juleribbe er et kvalitetsprodukt. Jeg deler ikke din bekymring over prisnivået på dette produktet.