Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:503 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Svart på: 08.01.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I forbindelse med den pågående utbyggingen av Gudrunplatformen (Statoil) som ligger på Utsirahøyden har Petroleumstilsynet etter tilsyn mai 2012 påpekt avvik knyttet til manglende reservekraftforsyning til plattformen.
Vurderes det i denne forbindelse å gjøre tiltak for å knytte Gudrun til den planlagte områdeelektrifiseringen av Utsirahøyden via Dagny, noe som kun vil kreve en relativt kort kabel og kunne bidra til at både Gudrun og Sleipner kan delelektrifiseres, samtidig som nevnte avvik oppfylles?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Jeg er kjent med at det pågår diskusjoner mellom Petroleumstilsynet og operatøren knyttet til reservekraftforsyningen til Gudrun. Om utfallet av disse diskusjonene betyr endringer for Gudrun-utbyggingen er ikke avklart. Jeg legger til grunn at Gudrun har en kraftforsyning som ved oppstart oppfyller myndighetenes krav.

Arbeidet for å studere en samordnet løsning for kraft fra land til feltene på den sørlige delen av Utsirahøyden omfatter funnene Dagny, Ivar Aasen og Johan Sverdrup og Edvard Grieg-feltet.