Skriftleg spørsmål fra Knut Tønnes Steenersen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:508 (2012-2013)
Innlevert: 14.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Svart på: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Knut Tønnes Steenersen (FrP)

Spørsmål

Knut Tønnes Steenersen (FrP): Regjeringen har økt avgiften for alkoholfri drikke med 16 øre pr liter. Senterpartiet påstår i leserbrev i Sogn Avis 06.12.12 at saft som ikke er tilsett sukker ikke blir rammet av avgiftsøkningen. Saftbransjen er derimot av en annen oppfatning fordi også kunstig søtet saft (for eks Lerums utan tilsett sukker), rammes av avgiften.
Hva er riktig?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Avgiften på alkoholfrie drikkevarer omfatter drikkevarer som er tilsatt sukker eller søtstoff.

Det riktige er derfor at alle alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff omfattes av avgiftsøkningen, mens drikkevarer uten slik tilsetting ikke er det.