Skriftleg spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:545 (2012-2013)
Innlevert: 18.12.2012
Sendt: 19.12.2012
Svart på: 04.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det er synliggjort at politiet må øve mer på skarpe situasjoner, trene på forskjellige scenarier som kan oppstå og ikke minst samtrene med andre nødetater. Politihøgskolestudentene må også øve mer før de kommer ut i aktivtjeneste.
Hvilke kvaliteter ser statsråden for seg at politiets øvingsområder har i fremtiden, og hvor ser statsråden for seg at slike øvingsområder i fremtiden blir lokalisert uten å komme i konflikt med forsvarets behov for tilgang til gode øvingsområder?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Politiet har i dag gode treningsfasiliteter og områder ved Politihøgskolens avdelinger i Oslo, Bodø, Stavern og på Kongsvinger. Samlet tilbyr avdelingene utendørs skytebaner, filmskytebaner, gode øvingsobjekter og øvingsterreng for taktisk trening. Øvingsområdene ved flere av disse avdelingene er godt egnet for samtrening med de øvrige nødetatene. På operativt og strategisk nivå øves det i tillegg med de øvrige nødetatene under de store nasjonale øvelsene som SNØ, TYR og Gemeni.

Det vurderes å øke antall treningstimer for en del av politiets personell, slik at vi oppnår en bedre beredskap og utnyttelse av de samlede ressurser. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til i den varslede stortingsmeldingen om oppfølgingen av 22- juli kommisjonens rapport.

Jeg er glad for at det er besluttet å bygge et nytt og moderne beredskapssenter på Alna i Oslo som skal stå ferdig innen fem år. Politiets beredskapstropp, hundetjenesten, bombegruppen, forhandlingstjenesten og politi- helikoptertjenesten vil få fast tilhold i det nye senteret. Det nye senteret vil også bli et utdannings- og kompetansesenter som alle politidistriktene kan benytte seg av.

Forsvaret og politiet har i dag et godt samarbeid. De to etatene benytter hverandres treningsområder i den hensikt å utnytte de samlede ressurser på en best mulig måte, og for å kunne lære av hverandre kompetanse, kunnskap og erfaringer.