Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:44 (2015-2016)
Innlevert: 07.10.2015
Sendt: 07.10.2015
Svart på: 12.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hva er saksbehandlingstid og statistikk for overprøving av dommer og kjennelser for domstolene sortert etter størrelse?

Grunngiving

Det verserer ulike påstander i den offentlige debatten om saksbehandlingstid og graden av overprøvinger mellom ulike tingretter.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]