Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1365 (2015-2016)
Innlevert: 23.06.2016
Sendt: 23.06.2016
Svart på: 30.06.2016 av finansminister Siv Jensen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Hvor mange midler er til nå overført til fellesskapet som en følge av reformen og er det foretatt en analyse eller vurdering av effektiviserings- og avbyråkratiseringsgevinsten?

Grunngiving

I sitt svarbrev av 14.08.215, spørsmål 15:1290 skriver finansministeren følgende:

«(avbyråkratisering- og effektivitets-) Reformen innebærer at gevinstene fra mindre byråkrati og mer effektiv bruk av pengene overføres til fellesskapet i de årlige budsjettene.»

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]