Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:414 (2016-2017)
Innlevert: 16.12.2016
Sendt: 16.12.2016
Svart på: 22.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I kva grad er dei økonomiske rammene i fyrste fire år av Nasjonal transportplan 2014-2023 fulgt opp om ein legg til grunn det vedtekne budsjettet for 2017?

Grunngiving

Det er ynskjeleg å få dette sett opp i tabellform.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]