Skriftleg spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:862 (2016-2017)
Innlevert: 17.03.2017
Sendt: 20.03.2017
Svart på: 27.03.2017 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hva er prisdifferansen fra 2013 til 2017 på 1) en barnehageplass, 2) el-avgiften, 3) veibruksavgiften på bensin og diesel, 4) egenandeler i helsevesenet?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]