Skriftleg spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1855 (2017-2018)
Innlevert: 15.06.2018
Sendt: 18.06.2018
Svart på: 26.06.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Per Espen Stoknes (MDG)

Spørsmål

Per Espen Stoknes (MDG): I St.prp. nr 1 (2017-2018) informeres det om at Lundin jobber med alternative løsninger for å dekke varmebehovet etter at løsningen med kraft fra land er på plass. Stortinget skal orienteres på egnet måte.
Kan statsråden garantere at det kun er to alternative løsninger det jobbes med fremover, nemlig en gasskjel og elkjel, slik at begge gassturbiner på Grieg-feltet stenges ned som forutsatt av Stortinget?

Grunngiving

Redegjørelsen i St.prp. nr. 1 (2017-2018) og svar fra statsråd Søviknes på tidligere spm knyttet til gassturbinene på Greig-feltet kan åpne tvil om intensjonene til OED og selskapet om å følge Stortingets vedtak om å stenge ned Griegs to gassturbiner.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Jeg viser til besvarelse av spørsmål 1798 fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Som det framgår av mitt svar så pågår det fortsatt studier av alternative løsninger for dekking av Grieg-innretningens varmebehov etter at områdeløsningen er satt i drift i 2022. Operatøren oppgir at det er gasskjel og elkjel som utredes.