Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1999 (2017-2018)
Innlevert: 03.08.2018
Sendt: 03.08.2018
Svart på: 06.08.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): USA var i 2017 Norges fjerde største marknad for eksport av sjømat.
Vil statsråden si private reise til Iran påverke moglegheiten til å seinare kunne reise til USA for å ivareta og forsvare norske interesser i denne viktige marknaden for norsk sjømat?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Reglane for innreise til USA må amerikanske styresmakter svare for. Eg gjesta Iran i 2016 saman med ein stor næringslivsdelegasjon frå Noreg, og har i ettertid gjesta USA, seinast i juni 2018. Den amerikanske marknaden er viktig for norsk sjømatnæring. Arbeidet med å betre marknadsinngangen til USA og profilere norsk sjømat i denne marknaden er noko eg og mitt departement prioriterer høgt.