Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:2019 (2017-2018)
Innlevert: 07.08.2018
Sendt: 07.08.2018
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Svart på: 13.08.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Kan statsministeren forsikre om at Sandberg faktisk er innforstått med alvoret av å ikke følge sikkerhetsregler/råd fra sikkerhetsmyndighetene og at dette ikke vil gjentas og at det er Sandberg selv som gjennom sin forståelse av situasjonen har bedt om møte med PST for å avklare ytterligere forhold?

Grunngiving

Det vises til svar på spørsmål 1988 til undertegnede hvor det opplyses blant annet at «Fiskeriministeren er klar over at han har gjort feil og sier at han har tatt lærdom av dette og vil følge sikkerhetsråd og rutiner heretter» det vises videre til Sandbergs svar på spørsmål nr. 1994 fra Fylkesnes at han skal ha et møte med PST. I den forbindelse er det relevant å vite om det er Statsministeren, PST eller Sandberg selv som har bedt om et slikt møte.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Aasland til statsministeren som hun har bedt meg om å svare på.

Jeg handlet som kjent ikke i tråd med råd fra sikkerhetstjenestene og departementets retningslinjer da jeg tok med meg tjenestetelefonen på min feriereise til Iran. Jeg har også erkjent at rådene ikke ble fulgt i forbindelse med min reise til Kina tidligere i år, da min ordinære tjenestetelefon ble medbragt til tross for at jeg fikk utlevert lånetelefon fra mitt departement. Dette var feil og jeg har tatt lærdom av det.

Når det gjelder møtet med PST, jf. informasjonen gitt i svar på spørsmål nr. 1994 fra

stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes, så kom dette i stand etter initiativ fra meg.

Jeg viser også til mitt svar på spørsmål nr. 2020 fra representanten Terje Aasland.