Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:2043 (2017-2018)
Innlevert: 10.08.2018
Sendt: 10.08.2018
Svart på: 16.08.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det er blitt kjent at fiskeriministeren deltok i feiringen av dagen for den islamske revolusjonen i Iran.
Hvilke vurderinger ble gjort i Nærings- og fiskeridepartementet før det ble takket ja til invitasjonen?

Grunngiving

Det er ønskelig å få vite hvilke hensyn departementet/statsråden vektla før det ble takket ja til å delta på feiringen av den Iranske nasjonaldagen.

Det er også ønskelig å vite om næringsministeren var inne i prosessen med å vurdere om NFD skulle være representert på feiringen ved en av sine to statsråder.

Harald T. Nesvik (FrP)

Svar

Harald T. Nesvik: Invitasjonen til fiskeriminister Per Sandberg til feiringen av Irans nasjonaldag 8. februar 2018 kom i form av et invitasjonskort stilet til statsråden. Invitasjonen ble etter beskjed fra fiskeriministeren besvart av hans forværelse.