Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2044 (2017-2018)
Innlevert: 10.08.2018
Sendt: 10.08.2018
Svart på: 17.08.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Mener utenriksministeren det er uproblematisk at en statsråd deltar på feiring av den Iranske revolusjonen, og støtter utenriksministeren at regjeringen var representert på feiringen?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Det er rundt 70 ambassader i Oslo, og de aller fleste land har en offisiell mottakelse knyttet til sin nasjonaldag eller en liknende høytidsdag. UDs embetsverk deltar rutinemessig på slike arrangementer på høyt embetsnivå. Fra tid til annen deltar også politisk ledelse.

Det har hverken under denne eller tidligere regjeringer vært praksis at UD orienteres hvis politisk ledelse i andre departementer deltar på nasjonaldagsfeiringer i regi av utenlandske ambassader i Oslo. Dette er en vurdering som gjøres i hvert enkelt departement.

Norge har normale diplomatiske forbindelser med Iran. Vi har en ambassade i Teheran og de har en ambassade i Oslo.