Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:57 (2018-2019)
Innlevert: 05.10.2018
Sendt: 05.10.2018
Svart på: 11.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Sluxx er et effektivt middel mot brun skogsnegl som er en fremmedart som sprer sykdomsfremkallende bakterier og virus og som ødelegger hagegleden for så mange. Sluxx er miljøvennlig og rimelig og brukes av bønder med autorisasjon for plantevernmidler, men det er ikke godkjent til hobbybruk. Dette fordi importøren ikke har søkt om godkjenning, kanskje fordi produsenten også selger en konkurrerende middel.
Vil statsråden ta initiativ til at Sluxx blir gjort tilgjengelig for hageeiere slik mange ønsker seg?

Grunngiving

Sluxx er et rimelig, brukervennlig og effektivt sneglemiddel som består av 2,9 % jernfosfat. Det har form av granulater (små pellets). Når sneglene spiser granulatene føler de seg mette og slutter å ta til seg næring. Så gjemmer de seg og dør. Middelet er ufarlig for planter og alle andre dyr enn snegler. Det er tillatt brukt ved økologisk dyrkning og har ingen sperrefrist for bruk. Det vil si at det i praksis kan legges ut samtidig som det høstes bær, urter og grønnsaker.

Problemet er at selv om Sluxx er ufarlig, så er det ikke godkjent til hobbybruk. I dag er Sluxx til salgs på Felleskjøpet, men kan kun kjøpes av bønder og andre med autorisasjon for plantevernmidler.

Godkjenningsordningen til Mattilsynet krever at importøren må søke om å godkjenne produktet til hobbybruk.

Sannsynligvis ville en sånn søknad blitt godkjent, men det forutsetter at importøren søker om det. Importøren har ikke fått tillatelse fra den tyske produsenten Neudorff til å søke, og derfor er ikke Sluxx godkjent til hobbybruk. Nå er det slik at Neudorff også produserer de mindre effektive sneglemidlene Ferramol og Nemaslug, som de tjener gode penger på. Man kan bare spekulere på hvorfor de ikke ønsker et så effektivt, rimelig og brukervennlig middel som Sluxx ut blant hageeierne. Men Landbruks- og Matdepartementet kan gi dispensasjon fra kravet om godkjenning hvis de vil.

Bård Hoksrud (FrP)

Svar

Bård Hoksrud: Jeg har forståelse for at brunskogsnegl kan skape frustrasjon hos hageeiere.

Både forebyggende og direkte tiltak er viktige for å redusere forekomst av brunskogsnegl i hager. Bruk av plantevernmidler er kun ett av flere aktuelle tiltak. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har mye nyttig informasjon om bekjempelse av snegler tilgjengelig på sine hjemmesider.

Som representanten Nævra trekker fram, er preparatet "Sluxx HP" ikke godkjent til hobbybruk i Norge. Mattilsynet har ikke mottatt søknad om godkjenning av "Sluxx HP" til hobbybruk, og preparatet er derfor ikke vurdert for slik bruk. Mattilsynet opplyser for øvrig at ifølge godkjenningsinnehaver er "Sluxx HP" kun registrert som et yrkesprodukt i EU.

Mattilsynet har ansvar for å vurdere og godkjenne plantevernmidler som kan brukes i Norge. Regelverket for godkjenning og bruk av plantevernmidler er en del av EØS-avtalen, og er gjennomført i Norge gjennom Forskrift om plantevernmidler. Prosedyrer for søknadsprosess, hva søknaden må inneholde og dokumentasjonskrav som må følge søknader er nedfelt i EØS-regelverket. I tillegg til ordinær måte å søke om godkjenning på, er det enkelte andre muligheter, samt dispensasjonsmuligheter i regelverket. Aktuelle bestemmelser i regelverket forutsetter imidlertid at det foreligger en søknad om godkjenning som myndighetene kan behandle. Dersom det kommer en søknad om godkjenning av dette preparatet til hobbybruk, vil jeg be Mattilsynet om å prioritere behandling av søknaden.

Det er for øvrig tilgjengelig tre godkjente preparater mot snegler for hobbybruk i Norge. Dette omfatter kjemiske preparater som, i likhet med "Sluxx HP", inneholder jernfosfat og det biologiske preparatet "Nemaslug."