Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:121 (2018-2019)
Innlevert: 11.10.2018
Sendt: 12.10.2018
Svart på: 19.10.2018 av finansminister Siv Jensen

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hvor mye er det lagt opp til i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 å bruke til veibygging (og eventuelle andre tiltak til bilistene), og hvordan står dette i forhold til summen det estimeres at vil bli krevd inn i bilrelaterte avgifter - hva var tilsvarende tall for 2013?

Grunngiving

I finansministerens svar til mitt skriftlige spørsmål datert 10.10.2018, opplyser hun at staten neste år estimerer å kreve inn om lag 47 mrd. kroner i bilrelaterte avgifter, noe som er omtrent 13 milliarder lavere enn sammenlignet med 2013. Jeg ønsker å finne ut av hvordan dette står i forhold til beløpet regjeringen foreslår å bruke på veibygging (og evt. andre tiltak til bilistene) i 2019, og hvordan dette forholdet har endret seg sammenlignet med under forrige regjering i 2013.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen:

Svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]