Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:141 (2018-2019)
Innlevert: 15.10.2018
Sendt: 15.10.2018
Svart på: 22.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Står Hordaland fylkeskommune fritt til å fastette eigne takastar på sine ferjer?

Grunngiving

Hordaland fylkeskommune planlegger å innføre autopassbetaling for fylkesvegferjer. Austevoll er planlagt fyrst ut og der skisserer fylkeskommunen ei takstauke på 30 % for bilar medan passasjerer får då reise gratis. Denne endringa går fyrst og fremst utover pendlarar.

Hordaland fylkeskommune ved fylkesordførar opplyser til media at fylkets prinsippvedtak om å innføre Autopass på fergene var et resultat av at det var vedtatt nasjonalt.

Det er stor forskjell på riksvegar og fylkesvegar med tanke på pendling osv. som gjer at dette må vurderast nøye av fylkeskommunen etter spørsmålstillar sitt syn. Sidan det vært hevda at nasjonale vedtak ligg til grunn treng eg avklaring på at fylkeskommunane står heilt fritt til å sjølv fastsette takastar og prinsipp for betaling av ferje på fylkesvegnettet.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Ja