Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:153 (2018-2019)
Innlevert: 17.10.2018
Sendt: 17.10.2018
Svart på: 24.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva skjer?

Grunngiving

Bokavtalen går ut 31. desember i år.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Det er riktig at gjeldende forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetningen av bøker, som gir adgang til inngåelse av bokavtalen, løper ut 31. desember 2018.

I henhold til Jeløyerklæringen vil regjeringen videreføre fastprisordningen for bøker, men vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan bedres. Det er offentliggjort at regjeringen vil sende på høring forslag til endringer som innebærer lik fastprisperiode på 12 måneder for alle førsteutgivelser, med kortere fastprisperiode for nye formater av utgivelsen. Samtidig som forslag til endringer sendes på høring vil det vedtas en forskrift som opphever utløpsdatoen på gjeldende forskrift. Dette innebærer at det vil bli gjennomført 12 ukers alminnelig høring av forslagene og ny forskrift vil ventelig kunne tre i kraft tidlig i 2019.