Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:154 (2018-2019)
Innlevert: 17.10.2018
Sendt: 17.10.2018
Svart på: 24.10.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hva er begrunnelsen for at Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvaret å gjennomføre en stor økning av husleien på Forsvarets utleieboliger for militært ansatte?

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Forsvarets husleieordning består av to deler; husleie og husleiekompensasjon. Husleiemodellen og kompensasjonsordningen ble iverksatt 1. januar 2001. Etter drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene, fastsetter Forsvaret husleien for de boliger som stilles til disposisjon for militært tilsatte. Husleiekompensasjonen er gjenstand for forhandlinger mellom Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene.

Husleiemodellen fra 2001 er nylig revidert. Arbeidet som er gjort med husleiemodellen er i tråd med Finansdepartementets forutsetninger og er basert på Statistisk sentralbyrås modeller, men tilpasset Forsvaret. Utgangspunktet for husleiemodellen er at husleien skal være tilpasset markedsnivå.

Når det gjelder husleiekompensasjonen, er dette en forhandlingssak som nå pågår mellom Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene. Forhandlingene gir gode muligheter for å lage en fleksibel kompensasjonsordning som ivaretar Forsvarets behov og gir den best mulige løsningen for de ansatte. Sammen med husleiemodellen, er det utfallet av disse forhandlingene som til slutt vil fastslå hva den enkelte skal betale i husleie.