Skriftleg spørsmål fra Hadia Tajik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:285 (2018-2019)
Innlevert: 05.11.2018
Sendt: 06.11.2018
Svart på: 12.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Sia 01.01.17 har offentlege myndigheiter stilt krav om at bedrifter har lærlingar for å kunne vinne offentlege oppdrag.
Kva gjer Statens Vegvesen for å sikre at bedrifter som leverer tenester etter å ha fått eit offentleg oppdrag faktisk har lærlingar, og sikrar Statens Vegvesen seg at lærlingane òg jobbar på det konkrete oppdraget som er vunne, og ikkje berre andre stader i bedrifta, og i så fall korleis?

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale:

Svaret med figur i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]