Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:377 (2018-2019)
Innlevert: 15.11.2018
Sendt: 15.11.2018
Svart på: 19.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å forsikre seg om at påtaleunnlatelser ikke brukes mot gjengangere og andre grupper som, så vidt meg bekjent, påtaleunnlatelser ikke er ment som et virkemiddel overfor?

Grunngiving

VG har nylig skrevet om at politiet i Oslo har brukt påtaleunnlatelser mot gjengangere, også personer tilknyttet organiserte kriminelle miljøer.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Det er ikke riktig av meg som statsråd å gi en vurdering av enkeltstående påtaleavgjørelser. Dette hører inn under ansvarsområdet til Riksadvokaten. Det kan være flere grunner til at påtaleunnlatelser vurderes som en aktuell reaksjon. Det er likevel grunn til å se nærmere på den praksisen som avdekkes i den aktuelle nyhetsreportasjen i VG. Jeg vil ta opp dette temaet med Riksadvokaten.