Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:826 (2018-2019)
Innlevert: 28.01.2019
Sendt: 29.01.2019
Svart på: 04.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hvor mange soningsoverføringer fra Norge fant sted i henholdsvis 2017 og 2018 (gjerne med oversikt over til hvilke land), og hvor mange sparte fengselsdøgn innebar dette for norsk kriminalomsorg?

Grunngiving

Etter H-FrP-regjeringens satsing på flere soningsoverføringer, ble 65 utenlandske fanger sendt ut av Norge for å sone i hjemlandet i 2016. NRK skrev at dette, ifølge KDI, innebar en innsparing på 36 823 fengselsdøgn for norske fengsler, som tilsvarer cirka 100 fengselsplasser med 100 prosent belegg i ett år. Jeg ønsker gjerne å få tilsvarende tall for 2017 og 2018.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]