Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:921 (2018-2019)
Innlevert: 07.02.2019
Sendt: 08.02.2019
Svart på: 13.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): Hvor mange av de 182 unge gjengangerkriminelle nevnt i Aftenposten torsdag 7. februar har innvandrerbakgrunn når vi regner ungdom med innvandrerbakgrunn når besteforeldre har innvandret til Norge?

Grunngiving

I Aftenposten opplyser 7. februar politimesteren i Oslo at ungdommer under 18 år som blir registrert med fire straffbare forhold eller flere i løpet av et kalenderår, blir vedkommende definert som ung gjenganger. Da har vi enten et ungdomsproblem eller et integreringsproblem. Dersom andelen innvandrerungdom blant gjengangerne er vesentlig større enn det innvandrerungdommen i Oslo er av ungdomsantallet har vi et integreringsproblem, men hvis andelen er ca. det samme som deres andel av ungdommen under 18 har vi et ungdomsproblem. Det er av stor betydning å få klarlagt om vi står overfor integreringsutfordringer eller om det er ungdomsutfordringer Oslo står overfor. Det er nå registrert 182 unge gjengangere. Det er en økning på over 20 % sammenlignet med 2017. Når politiet opplyser 182 har selvsagt politiet både navn og mange opplysninger om disse 182 slik at ungdom med innvandrerbakgrunn og etnisk norsk bakgrunn og derfor kan justisdepartementet gi instruks om at andelen innvandrerungdom blant de 182 blir oppgitt.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Tallet over antall unge gjengangere i Oslo, som det vises til i det aktuelle oppslaget i Aftenposten, er hentet fra rapporten Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt 2018. Rapporten gir et overordnet bilde av den anmeldte kriminaliteten i Oslo i året som gikk.

Under omtalen av unge gjengangere i rapporten, vises det til at barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo politidistrikt vil bli ytterligere beskrevet i en egen rapport som kommer i mai 2019. Dette er den årlige rapporten som utgis av Oslo politidistrikt og Oslo kommune gjennom det såkalte SaLTo-samarbeidet. Jeg må derfor avvente denne før jeg kan gi noen nærmere beskrivelse av gjengangere.