Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:1341 (2018-2019)
Innlevert: 28.03.2019
Sendt: 29.03.2019
Spørsmålet er trekt tilbake

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): I den pågående debatten om bioteknologiens muligheter er det viktig at etisk refleksjon kobles på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Dette gjelder også for debatten om tidlig ultralyd, i svangerskapsuke 11-13.
Har helseministeren vurdert å bestille en ny kunnskapsoppsummering som redegjør for påviste helsemessige effekter for mor og foster, diagnostisk nøyaktighet og økonomiske konsekvenser av å innføre et tilbud om ultralyd i svangerskapsuke 11-13?

Grunngiving

KrF er opptatt av å prioritere en god svangerskapsomsorg som bidrar til å gjøre både svangerskapet og barseltiden til en trygg opplevelse for foreldrene. Den medisinske og bioteknologiske utviklingen gir stadig nye og bedre muligheter for å forebygge og behandle sykdom hos foster og mor. Det er imidlertid avgjørende at entusiasmen for hva som skjer på forskningsfronten ikke får styre politikken, men at lovgivernes beslutninger alltid er forankret i et solid kunnskapsgrunnlag hvor etablert behandlingspraksis og uavhengige kunnskapsoppsummeringer holdes sammen med en helhetlig etisk refleksjon og ressursprioritering.
Derfor er KrF fornøyd med at Granavold-erklæringen er tydelig på at etikk skal gå foran teknikk når regjeringen behandler bioteknologi-spørsmål, noe som også kommer til uttrykk i forslagsendringene som nå er sendt ut på høring. Men for at etikken skal kunne gå foran teknikken på en bærekraftig måte, må de etiske refleksjonene ta utgangspunkt i den beste og siste kunnskapen vi har tilgjengelig. Derfor etterspør jeg nå helseministerens vurdering av behovet for en ny uavhengig og oppdatert kunnskapsoppsummering på dette feltet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg