Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1573 (2018-2019)
Innlevert: 06.05.2019
Sendt: 07.05.2019
Svart på: 14.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Når, og i hvilken form, vil oppdatert planverk for alliert mottak bli lagt frem i sin helhet for Stortinget og offentligheten?

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 6. mai 2019 med følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt: «Når, og i hvilken form, vil oppdatert planverk for alliert mottak bli lagt frem i sin helhet for Stortinget og offentligheten?»

Forsvarets planverk, inkludert planer for alliert mottak, er høyt gradert, og kan derfor ikke legges frem i sin helhet.

Det fremgår av Prop 16 S (2018 – 2019), at Forsvarsdepartementet i løpet av våren 2019 tar sikte på å orientere om status for arbeidet med hvordan Forsvarets basestruktur og relevant sivil infrastruktur best kan utnyttes for mottak av allierte styrker i fremtiden. I denne sammenheng er det utarbeidet et konsept for mottak av allierte styrker. Det legges opp til å orientere om hovedlinjene i dette i Revidert nasjonalbudsjett 2019.