Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1693 (2018-2019)
Innlevert: 23.05.2019
Sendt: 24.05.2019

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): Hvis alle norskregistrerte biler brukte elektrisitet som drivstoff hva ville merbehovet for strømproduksjon bli og har vi nok tilgang til norskprodusert strøm?

Grunngiving

Det diskuteres om alle fossildrevne biler bør erstattes med el-biler og hybridbiler. Da er det slik at det ville medført en vesentlig økning i forbruket av elektrisitet og hvis det ikke er kapasitet i strømnettet eller i produksjon av strøm er det en utfordring. Hvis en slik overgang til strøm skjer bør det opplyses om hva det vil bety for kapasiteten i nettet og om det ville bli behov for nettoimport av strøm fra utlandet eventuell strøm fra kullkraftverk på kontinentet.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Med dagens bilpark brukes det om lag 0,6 TWh strøm til elbiler. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har anslått at det ville kreve 6,5 TWh strøm totalt dersom alle norskregistrerte personbiler hadde brukt strøm som drivstoff i dag.I 2018 ble det brukt totalt 136 TWh og produsert 146 TWh strøm i Norge. Dette gir et netto kraftoverskudd på 10 TWh. Produksjonen av strøm ville derfor vært høyere enn bruken selv om alle norskregistrerte personbiler hadde brukt elektrisitet som drivstoff i dag. Det er anslått at Norge vil ha et kraftoverskudd også i årene som kommer. For 2030 har NVE anslått et kraftoverskudd på 20 TWh. Dersom netteierne tar hensyn til elektrifisering av transport under planlegging av nettet, ser det derfor ut til at det norske kraftnettet kan tåle en stor bestand elektriske kjøretøy.