Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:1753 (2018-2019)
Innlevert: 31.05.2019
Sendt: 03.06.2019
Svart på på vegner av: Barne- og familieministeren
Svart på: 11.06.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hva er reglene for når politiattest skal være arbeidsgiver i hende i forbindelse med arbeidsforhold hvor arbeidstaker jobber med barn?

Grunngiving

Flere lærer og andre som jobber med barn opplever at det tar lang tid å få ordnet politiattest i forbindelse med nye arbeidsforhold. Dette gjelder både saksbehandlingstiden hos politiet, men også at skole/arbeidsgiver kan bruke noe lang tid på å gi ut de nødvendige papirene for at arbeidstaker skal kunne søke om attest. Resultatet er at det blir en ikke-ubetydelig overlapp-periode hvor personer kan jobbe med barn uten at politiattest er fremlagt for arbeidsgiver. Jeg tillater meg derfor å sender over spørsmålet ovenfor til barne- og familieministeren, og takker så mye for svaret på forhånd.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Svar

Kjell Ingolf Ropstad: Det finnes mange hjemler til å kreve politiattester for personer som arbeider med barn. Disse hjemlene er spredt i ulike lover. Det kreves for eksempel politiattest i forbindelse med ansettelser i skoler og barnehager, og dette kravet gjelder både faste og midlertidige stillinger.

Politiattest skal fremlegges dersom arbeidsgiver har innstilt en person til en konkret stilling. Det er da en forutsetning at personen ikke tilsettes eller begynner å jobbe i stillingen, før arbeidsgiver har mottatt og vurdert politiattesten. Dette kommer særlig klart frem i de lovene der det er forbudt å ansette en person som har merknader på politiattesten. Det er for eksempel ikke tillatt å ansette en person som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige i barnehager, i grunnskolen eller i skolefritidsordningen. Det er arbeidsgiverne som må sørge for at reglene overholdes. I tillegg har det enkelte fagdepartement ansvar for å sikre at reglene etterleves.