Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1801 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 07.06.2019
Svart på: 18.06.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Når forventer statsråden å kunne gi et svar på Norske Skog Saugbrugs anmodning om CO2-kompensasjon?

Grunngiving

Viser til tidligere spørsmål om anmodningen fra Norske Skog Saugbrugs om å få ta del i CO2-kompensasjonsordningen.
Norske Skog Saugbrugs er en viktig brikke i det grønne skifte. Virksomheten har spennende planer for fremtiden, blant annet gjennom produksjon av fiberplater, men også flere andre spennende prosjekter. Alle basert på trevirke som råvare.
CO2-kompensasjon vil kunne være avgjørende for videre investeringer ved Norske Skogs anlegg i Halden.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Saken om CO2-kompensasjon til Saugbrugs er fremdeles til behandling i Klima- og miljødepartementet. Den er høyt prioritert.