Skriftleg spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1810 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 07.06.2019
Svart på: 17.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Jorid Juliussen Nordmelan (A)

Spørsmål

Jorid Juliussen Nordmelan (A): Vil de som allerede har slått seg sammen få henstillinger om ytterligere å slå seg sammen med flere?

Grunngiving

Senest 15. mai i år på kommuneproposisjonskonferansen i regi av Fylkesmannen i Agder uttalte statsråden at kommunereformen fortsetter, og at regjeringens mål er at flere kommuner skal slå seg sammen.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Alle kommuner, både store og små, bør jevnlig diskutere og vurdere om kommunegrensene er tilpasset dagens og morgendagens utfordringer. For eksempel er kommunale planprosesser en anledning for kommunestyrene til å diskutere om kommunen har forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer alene, eller om kommunen heller bør bygge en større og sterkere kommune sammen med nabokommuner. Om kommuner som allerede har slått seg sammen, ønsker å åpne opp for nye sammenslåingsprosesser, er opp til det enkelte kommunestyre å avgjøre.