Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:1820 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 11.06.2019
Svart på: 19.06.2019 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Har Helse- og omsorgsdepartementet benyttet tjenester fra PR- og kommunikasjonsbyråer som for eksempel First House siden regjeringen tiltrådte i 2013, hvilke oppdrag har byråene eventuelt utført, og hvor mye penger har departementet brukt på slike tjenester i denne perioden?

Grunngiving

Spørsmålsstilleren er kritisk til en utvikling der PR- og kommunikasjonsbransjen får stadig større innflytelse over politikken og den offentlige debatten. Spørsmålsstilleren er i tillegg skeptisk til at departementer skal bruke av fellesskapets penger på slike byråer. Statsråden bes derfor svare på hvorvidt departementet benytter seg av slike tjenester, og eventuelt i hvilket omfang.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet kjøper ikke eksterne kommunikasjonstjenester fra byråer som representanten Toppe viser til, og har følgelig ikke brukt penger på dette.

Departementet kjøper bare eksterne kommunikasjonstjenester til utforming av grafisk materiell og i noen grad ferdigstilling av lyd og bilde. Dette gjøres gjennom fellesavtaler gjennom Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).