Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:1831 (2018-2019)
Innlevert: 11.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Til behandling

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Hatet mot vårt eget urfolk samene har dessverre ikke tatt slutt. Under et grunneiermøte i Selbu nylig innledet Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd (EDL), en organisasjon som enkelte mener bedriver rasisme. Møtet i Selbu var for grunneiere, men en samisk grunneier ble forsøkt nektet adgang til møtet, og fikk bare komme inn under forutsetning av at vedkommende ikke provoserte de andre ved å ta ordet. Sametinget har enstemmig tatt avstand fra det som skjedde. Jeg ber statsministeren også ta avstand fra det som skjedde.

Grunngiving

Sametinget fattet 7. juni 2019 følgende enstemmige uttalelse:

"Sametinget tar sterk avstand fra rasesjekk og propaganda på anti-samisk møte.

Sametinget viser til møtet i Selbu som fant sted den 06.06.19, i regi av Selbu utmarksråd og Roltdalen allmenningsstyre.
Sametinget tar skarpt avstand fra det anti-samiske arrangementet, som synes å ha som formål å spre konspirasjonsteorier og desinformasjon om samer, samiske rettigheter og Sametinget.
Arrangørene sørget ikke for balanserte presentasjoner eller kritiske perspektiver, men valgte å bare slippe til noen ekstreme røster som innledere. De er tilknyttet en organisasjon som kalles Etnisk og demokratisk likeverd, men det demokratiet og det likeverdet de forfekter, den har ikke plass for urfolks eksistens, rettigheter eller framtid.
Sametinget reagerer videre sterkt på at en samisk grunneier ble forsøkt nektet adgang til møtet, og bare fikk delta på den betingelse at vedkommende ikke provoserte andre møtedeltakere ved å ta ordet. En slik rasesjekk hører ikke hjemme i et moderne samfunn.
Et slik arrangement bidrar til forverring av debattklimaet knyttet til samiske saker i det sørsamiske området. Utestenging og knebling av samiske stemmer, bevisst fordreining og feilinformasjon fremmer bare fordommer og rasisme.
Sametinget stiller seg meget kritisk til at denne form for rasisme mot samer fortsatt eksisterer og aksepteres i det offentlige rom i 2019. Sametinget berømmer leder for Samisk råd i Trøndelag, May Britt Lagesen (Ap), for å ha tatt aktivt avstand fra arrangementet.
Sametinget ber statsminister Erna Solberg, og ansvarlige politikere i området, bl.a. ordfører Ole Morten Balstad Selbu (Ap), ordfører i Tydal Ole Bjarne Østby (Sp), ordfører i Holtålen, Jan Håvard Refsethås (Sp), ordfører i Midtre Gauldal Sivert Moen (Sp), ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp), ordfører i Røros Hans Wintervold (Ap), ordfører i Os Runa Finborud (Sp) om å ta aktivt avstand fra denne type hatfremmende adferd."

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg