Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1825 (2018-2019)
Innlevert: 11.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Til behandling

Kirsti Leirtrø (A)

Spørsmål

Kirsti Leirtrø (A): I dagens Adresse kan vi lese at køkaoset ut fra Trondheim til Klett på E6 nådde et foreløpig klimaks fredag ettermiddag. Dette er et veiprosjekt som ble ferdigstilt i februar, og som skulle koste 1,2 milliarder kroner, men endte opp på 3,2 milliarder kroner. På tross av dette er ikke prosjektet dimensjonert for dagens trafikktall med valgt løsning av rundkjøring ved Klett, og Statens vegvesen sier at køene kan bli værende over ti år.
Vil statsråden på noen måte bidra til å få løst denne utfordringen tidligere?

Grunngiving

Vegprosjektet E6 over Heimdalsmyra ble innlemmet i Miljøpakke Trondheim i 2015. Merkostnaden ble ikke fullfinansiert av staten, og et enstemmig bystyre og fylkesting så ikke at de kunne belaste bilistene med en større bompengeandel enn de allerede var nødt til for å finansiere et toplanskryss, med en merkostnad på kr. 140 millioner. Bilistene blir allerede belastet med 200 millioner kroner ekstra fordi Miljøpakken må ta opp lån for å finansiere ei helt nødvendig utskifting av Nydalsbrua, som også opprinnelig er statens ansvar.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg