Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:1827 (2018-2019)
Innlevert: 11.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Til behandling

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Mangel på radiologer rammer pasienter med alvorlig kreftdiagnose. Etter at røntgenbilde er tatt, kan det ta inntil en måned før radiologer får analysert bildene og gitt kreftleger nødvendig informasjon for videre behandling.
Hva gjør ministeren for å sikre nok radiolog spesialister i dag og i fremtiden, slik at pakkeforløp for kreftbehandling kan bli etterlevd etter intensjonene?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg