Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1839 (2018-2019)
Innlevert: 12.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Til behandling

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hvilke nasjonale krav, hindringer og eventuelle føringer er det som ligger til grunn for at frivillige lag- og organisasjoner skal kunne låne kommunale- eller fylkeskommunale skoler eller fasiliteter for å avholde sine aktiviteter?

Grunngiving

Mange frivillige lag- og organisasjoner ønsker å låne og leie kommunale og fylkeskommunale skoler og bygg for å kunne avholde sine aktiviteter. Denne type aktiviteter er en viktig del av norsk frivillighet og en viktig del av det sunne fritids- og meningsfulle tilbudet som finnes for barn og unge. Jeg registrerer at flere organisasjoner sliter med å få låne kommunale eller fylkeskommunale lokaler for slik aktivitet, og det vises ofte til forhold relatert til vakthold, mva-utløsende faktorer og andre hindringer. Det kan også virke som at praksis, tilgangen og enkeltheten varierer fra sted til sted.

Det vil være en fordel for både kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner å vite hvilke nasjonale krav og hindringer som gjelder lån og bruk av kommunale- eller fylkeskommunale bygg.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg