Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1840 (2018-2019)
Innlevert: 12.06.2019
Sendt: 13.06.2019
Svart på: 20.06.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Eigil Knutsen (A)

Spørsmål

Eigil Knutsen (A): Hva er videre beslutningsprosess etter endt høring, og vil beslutningen bli fattet av næringsministeren, arbeids- og sosialministeren, regjeringen i plenum eller vil endringer i regelverket bli sendt til Stortinget?

Grunngiving

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet sendte 29. april ut forslag om nye regler for dykking fra skip på høring. Forslaget er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Høringsfristen er 26. juli.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Hovedformålet med forslaget som Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet nå har på høring er å sikre at alle yrkesdykkere er omfattet av et godt sikkerhetsregelverk. Etter endt høring vil derfor etatene gå grundig gjennom alle høringsinnspill. Innspillene og etatenes vurderinger av disse vil deretter oversendes departementene. Videre prosess vil bero på innspillene som mottas.

I tillegg til endringer på forskriftsnivå, foreslås en endring i arbeidsmiljøloven § 1-2. Dersom lovendringen blir fremmet, vil den på alminnelig måte bli fremlagt for Stortinget. Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet har hatt et tett samarbeid om denne saken hittil, og departementene vil fortsette dette samarbeidet også etter høringsrunden.