Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1864 (2018-2019)
Innlevert: 14.06.2019
Sendt: 14.06.2019
Svart på: 21.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Geir Inge Lien (Sp)

Spørsmål

Geir Inge Lien (Sp): Hos British Medical Journal 9. april 2019 opplyses det at WHO trakk seg som sponsor av lanseringen av EAT-Lancet Commission 28. mars i Geneve. Det kommer videre frem i saken at arrangementet fremdeles ble holdt, «sponsored by the government of Norway.»
Står regjeringen bak, og vil regjeringen støtte, EAT-konseptet, og ser statsråden at dette kan få store konsekvenser for norsk landbruk i fremtiden?

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Svar

Olaug Vervik Bollestad: Rapporten fra EAT Lancet Commission ble lansert i Oslo 19. januar 2019. Senere har det vært en rekke arrangementer rundt om i verden for å presentere rapporten og skape debatt. Disse arrangementene har hatt flere sponsorer, og den norske delegasjonen til FN og WTO/EFTA var medarrangør i Geneve 28. mars.

Norges utenriksstasjoner både arrangerer og deltar ofte i diskusjonsfora om ulike rapporter. Det betyr ikke at Norge «støtter» rapportene eller går god for hva andre paneldeltakere skulle mene. Det er viktig for Norge at vi bidrar til å skape gode plattformer om viktige tema hvor meningene kan være delte og hvor gode diskusjoner er påkrevet og nyttige.

Når det gjelder norsk politikk på området, vil jeg blant annet vise til Meld. St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga - Gode Liv i eit trygt samfunn - som ble behandlet i Stortinget 13. juni 2019. Denne meldinga viser til "Sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle – nasjonal handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2017 – 2021)", som ble lansert av regjeringen i mars 2017.

Handlingsplanen er utarbeidet i fellesskap mellom sju departementer og inneholder en rekke mål og tiltak. Planen er basert på de nasjonale kostholdsrådene utarbeidet av Helsedirektoratet. Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer. Folkehelsemeldinga og Handlingsplanen for kosthold har også bærekraft som et viktig element.

Norge har gode nasjonale kostholdsråd med anbefalinger for et sunt kosthold fra norske helsemyndigheter. Kostholdsrådene er godt dokumentert, og endres jevnlig i tråd med ny kunnskap. Regjeringen vil fortsette sitt arbeid i tråd med de mål og tiltak som er nedfelt i handlingsplanen for bedre kosthold.

Landbrukets viktigste oppgave er å produsere sunn, næringsrik og trygg mat til norske forbrukere. Hva forbrukerne velger å kjøpe må i utgangspunktet være opp til hver enkelt. Den enkelte må selv ta hensyn til sin egen helse, og selv vurdere hvordan deres valg bidrar til å påvirke miljø og klima. Forbrukerens valg er den sentrale premissgiveren for landbrukets planlegging av sin produksjon, og som også myndighetene må legge til grunn i den løpende utformingen av landbrukspolitikken.