Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1883 (2018-2019)
Innlevert: 17.06.2019
Sendt: 17.06.2019
Svart på: 20.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hvor mange personer er blitt tvangsreturnert/utsendt siden regjeringsskiftet i 2013 (eventuelt siden 2013), og hvor mange av de utsendte hadde begått kriminelle handlinger?

Grunngiving

Dersom det finnes tall for hvor mange som ble sendt ut under forrige regjering, settes også dette pris på.
Utsendelse av personer uten lovlig opphold eller personer som har blitt fratatt retten til å være i Norge som følge av kriminalitet eller andre forhold, er en viktig samfunnsoppgave av hensyn til rettstatens integritet, respekten for lov og orden, innbyggernes trygghet, kontrollen over innvandringen til landet og hensynet til de som kommer til Norge på lovlige måter eller har reell krav på beskyttelse.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]