Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1887 (2018-2019)
Innlevert: 17.06.2019
Sendt: 17.06.2019
Svart på: 24.06.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Vil statsråden støtte etableringen av Musikkbruket, etter modell av Scenekunstbruket?

Grunngiving

Etter nedleggelsen av Rikskonsertene opplever musikklivet omfattende mangel i produksjon- og formidlingsleddet over hele landet, noe både musikere og publikum lider under. I 25 år har Scenekunstbrukets modell vært essensiell for kvalitetssikring, produksjon og formidling på det frie scenekunstfeltet – vi vet at denne innretningen fungerer godt i alle ledd. Scenekunstbruket og Creo har nylig tatt initiativ til å foreslå etablering av Musikkbruket etter modell av Scenekunstbruket. Gjennom etablering av en slik ordning på musikkfeltet vil minimalt med midler
gå til byråkrati, men direkte til å produsere et bredt spekter av kvalitativt gode musikkproduksjoner i ulike sjangere og til formidling av disse i alle landets regioner.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Det foregår for tiden flere større arbeider innenfor Kulturdepartementets ansvarsfelt, herunder vurdering av ansvars- og oppgavefordelingen på kulturfeltet mellom forvaltningsnivåene og utarbeidelse av en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

Forslaget om etablering av Musikkbruket, som i likhet med Scenekunstbruket er ment å ha barn og unge som primær målgruppe, vil være naturlig å vurdere i forbindelse med barne- og ungdomskulturmeldingen. I meldingen vil tiltak og innsats for barn og unge bli sett i en helhetlig sammenheng, og behov som foreligger vil bli drøftet. Det tas sikte på å legge fram meldingen høsten 2020.