Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2009 (2018-2019)
Innlevert: 30.06.2019
Sendt: 01.07.2019
Svart på: 10.07.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Det er de siste dagene blitt avdekket grusomme forhold for de flere hundre barna som er internert i leire som f.eks. Fort Sill i Texas. Beskrivelsene fra inspektører som har vært inne i leirene er uutholdelig lesning.
Vil ministeren sørge for at norske myndigheter gir USA tydelig beskjed om at slike forhold er uakseptable og vil ministeren jobbe for å legge et internasjonalt press på amerikanske myndigheter slik at barna i første rekke får nødvendig helsehjelp og deretter blir gjenforent med sine foreldre?

Grunngiving

Kjære fru minister!
Fripenn har i et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad denne helgen vekket meg. Vekket meg fra ferie med sommer og sol, bading og nyting av fridager med ungene mine, vekket meg som et slag i magen jeg tror flere enn meg føltes svært hardt og brutalt. Jeg måtte tilbake på jobb. Jeg måtte skrive til deg. Be deg. Be den norske regjering si fra. Protestere høylydt. Nekte å godta. Kreve at USA umiddelbart stenger disse leirene og forener barna med sine foreldre.
Fripenn beskriver forholdene i de amerikanske leirene hvor flere hundre barn, barn fru minister, holdes fanget, fanget, fru minister, i bur!
Det er en gruppe inspektører, leger og psykologer , som har undersøkt forholdene. De beskriver at barna i leiren "mangler helsetilsyn, grunnleggende sanitære hjelpemidler, har lite vann og utilstrekkelig med mat". Og ikke nok med det. Barna blir bevoktet av bevæpnede vakter, det er svært kaldt, barna er fratatt klær og mangler tepper. De er åpenbart traumatisert og utsettes for forhold som åpenbart gjør dem syke, både fysisk og psykisk. Jeg tror mine barn vil tilgi meg denne pausen fra vår ferie.
Men disse barna i disse leirene hva med dem? Er det noen som hjelper dem. Vi må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dem selv. Nå er det på tide å våkne.
Jeg håper også du, kjære fru minister, tilgir min uformelle upolitiske henvendelse. Følelsene renner over meg. Ordene blir fattige. Det er så vanskelig å forstå at dette skjer i 2019. Har vi ikke lære noen ting av historien?

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: Den siste tiden har amerikanske myndigheters håndtering av migranter som kommer over grensen fra Mexico fått fornyet oppmerksomhet i USA. 2. juli offentliggjorde generalinspektøren i Department of Homeland Security en rapport basert på uanmeldte inspeksjoner av sentre for migranter sør i Texas. Rapporten tar opp overfylte lokaler, forlenget internering og få varme måltider. I juni varslet myndighetene om at det tidligere militæranlegget Fort Sill i Oklahoma vil bli tatt i bruk for midlertidig opphold for enslige mindreårige migranter. Grunnen er kapasitetsutfordringer og det er uvisst når anlegget vil tas i bruk. Fort Sill ble brukt til samme formål i 2014.

Flere av Demokratenes nominasjonskandidater til presidentvalget besøkte i slutten av juni i år et mottakssenter for migranter i Homestead, Florida, noe som ble dekket av amerikanske medier. Tilgang til helsetjenester for migrantene var blant temaene som ble tatt opp som kritikkverdige.

Bilder fra sentre for migranter i Texas og Florida vekker sterke følelser. Jeg har tidligere tatt opp norske bekymringer knyttet til praksis den gang med å skille foreldre og barn med utenriksminister Pompeo.

Stater har rett til å kontrollere sine grenser og utforme sin migrasjonspolitikk innenfor rammene av sine internasjonale forpliktelser, herunder menneskerettighetene. USA er statspart til bl.a. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og torturkonvensjonen. Dette innebærer bl.a. en plikt til å beskytte mennesker mot å bli utsatt for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling. Menneskerettighetene pålegger også staten å møte enhver med menneskelighet og verdighet. Dette er spørsmål som diskuteres jevnlig i internasjonale fora hvor både Norge og USA deltar, som i den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

USA har generelt sett sterke demokratiske institusjoner og et uavhengig rettsvesen. Dette gir et godt utgangspunkt for nasjonalt tilsyn med og prøving av lovligheten av politiske vedtak og myndighetenes praksis.