Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2018 (2018-2019)
Innlevert: 01.08.2019
Sendt: 01.08.2019
Svart på: 09.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): Kan statsråden legge fram andelen riksveiinvesteringer pr lm riksvei gjort av SVV og Nye veier og antall lm jernbaneinvestering, begge fordelt per fylke for perioden 2014-2017 og 2018-21 (inkl. planlagte investeringer)?

Grunngiving

Andelen prosjekter beregnet samfunnsøk. lønnsom per fylke bes synliggjort.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale:

Svar med tabell og 2 vedlegg til dokument 15:2018 (2018-2019) [Svaret finnes kun som pdf-fil]