Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:2032 (2018-2019)
Innlevert: 02.08.2019
Sendt: 02.08.2019
Svart på: 14.08.2019 av finansminister Siv Jensen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Hva er provenyvirkningen av å innføre hhv. nullsats og ny sats på 8 prosent i merverdiavgiften for hhv. (a) flytransport, (b) persontransport og (3) all transport?

Grunngiving

Svaret bes forelegges i en tabell, der det skal fremgå isolert virkning samt virkning justert for redusert behov for tilskudd til kjøp av transporttjenester.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]