Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2042 (2018-2019)
Innlevert: 05.08.2019
Sendt: 05.08.2019
Svart på: 13.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Hvem kan gi syklister tillatelse til å svinge til høyre i lyskryss når det er rødt lys, kan en kommune med skiltmyndighet gjøre det eller er det en sak som Samferdselsdepartementet/Vegdirektoratet må avgjøre, og i tillegg ber jeg om å få en oversikt over land/ byer hvor dette er tillatt?

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Det er naudsynt med ei endring i skiltforskrifta for å tillata syklande i sykkelfelt å svinga til høgre i lyskryss på raudt lys. Berre Samferdselsdepartementet har fullmakt til å endra forskrifta.

Vi er allereie i gong med å sjå på ein slik endring i skiltforskrifta. Saman med Vegdirektoratet skal Samferdselsdepartementet nå vurdera om det er formålstenleg å innføra ein slik regel i Noreg. Departementet har pr. i dag ikkje oversikt over korleis dette er regulert i andre land. Ei slik oversikt vil måtta hentast inn i samband med det kommande utgreiingsarbeidet.