Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2060 (2018-2019)
Innlevert: 09.08.2019
Sendt: 09.08.2019
Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren
Svart på: 19.08.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Etter jordskredene var Jølster uten mobildekning i to døgn. Det er kritisk at det tar så lang tid å få opp mobilnettet. Selv om dette er Telenors ansvar, så har regjeringen et overordnet ansvar for sikkerhet og beredskap. Det finnes muligheter for å kunne bruke droneteknologi til å få ut mobile baser for midlertidig mobildekning.
Hva har regjeringen gjort, og hva vil den gjøre framover for å få fortgang i utviklingen av et nasjonalt dronesenter?

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: Mobilnettene blir stadig viktigere for det norske samfunnet. Ved naturhendelser, som jordraset i Jølster 30. juli, er mobilnettene et viktig virkemiddel for kommunikasjon for befolkningen og mellom befolkningen og nød- og beredskapsetatene. Selv om norske myndigheter og tilbyderne har høy fokus på tiltak for å øke sikkerheten og robustheten i ekomnettene, kan store naturkrefter, som jordraset i Jølster, føre til utfall.

Norges topografi kan være krevende i slike situasjoner, og føre til at gjenopprettelsestiden blir lang. Det fører til et behov for å vurdere om ny teknologi kan bidra til raskere gjenoppretting av mobildekning. Teknologi som kan være uavhengig av fremkommelige veier, og som ikke må vente til området er sikret. Jeg kjenner til at slik teknologi er testet blant annet på Svalbard, og det er viktig å høste erfaringer fra miljøer som jobber som spydspisser innenfor dette feltet.

Jeg har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i oppdrag å vurdere hvilke mulige verktøy som kan benyttes for raskere gjenopprettelse av mobilnettene ved slike utfall. Et eksempel på slik teknologi kan være droner som gir mobildekning.

Regjeringen følger opp dronestrategien fra 2018, der et av tiltakene er å utrede etablering av et nasjonalt kompetanse- og testsenter for droner. Nærings- og fiskeridepartementet har fått ansvar for dette, og har gjennomført en åpen høring om behovet for et slikt senter, og arrangerte i februar 2019 et innspillsmøte. Høringen viste at det allerede er flere testsentre i Norge som arbeider på kommersielt grunnlag. Næringen er primært opptatt av rammevilkår og regulatoriske forhold. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å legge til rette for bruk av droner, og vil i den forbindelse også vurdere om et dronesenter er et hensiktsmessig virkemiddel for å oppnå dette.