Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:2079 (2018-2019)
Innlevert: 09.08.2019
Sendt: 12.08.2019
Til behandling

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden legge frem antall oppdrag og flytimer som luftambulansetjenesten har hatt i juli måned i år i Helse Nord , sammenlignet med bruk av luftambulansetjenesten i samme område i juli måned de siste 5 årene?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg