Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:2082 (2018-2019)
Innlevert: 12.08.2019
Sendt: 12.08.2019
Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren
Til behandling

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): NRK melder at flere kommuner bla har satt ei nedre aldersgrense for når omsorgstønad kan benyttes. Det er ikke i tråd med regelverket verken på system eller individnivå. Praksisen gjør det vanskelig for familier som har krevende omsorgsansvar for små barn å ha mulighet til å klare oppgavene og ha nok å leve av. Det er tydeligvis nødvendig å endre lov og/eller regelverk rundt omsorgstønaden for å hindre forskjellsbehandling.
Vil statsråden ta initiativ til det?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg