Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:2085 (2018-2019)
Innlevert: 13.08.2019
Sendt: 13.08.2019
Til behandling

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvor ofte og med hvilke data har SSB og/eller Skatteetaten oppdatert portalen for relevante eiendomsdata etter at kommunen fikk mulighet til å bruke en sjablonbasert modell for utskrivelse av eiendomsskatt i 2014?

Grunngiving

Da det ble åpnet for at kommunene kunne bruke formuesskattegrunnlag til å finne eiendomsverdi kom det klart fram at dataene skulle oppdateres fortløpende. Forslaget var at kommunene kunne hente ut relevante eiendomsdata fra en internettbasert portal utviklet av Skattetaten. I Prop. 1. LS (2012 - 2013) kan vi lese følgende:

«Departementets forslag forutsetter at portalen hos Skatteetaten fortløpende blir oppdatert med justerte formuesverdier og tilhørende formuesgrunnlag, herunder verdier som er justert etter klage.» Selv om det er kommunens ansvar å sikre at eiendomsskatten blir skrevet ut med utgangspunkt i de oppdaterte formuesgrunnlagene for det aktuelle skatteåret, fordrer en velfungerende praksis at staten oppdaterer portalen.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg