Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2088 (2018-2019)
Innlevert: 13.08.2019
Sendt: 14.08.2019
Til behandling

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Er det regjeringens offisielle holdning at asylsøkere og migranter som reddes i Middelhavet skal sendes tilbake til Libya uten en individuell behandling av asylgrunnlaget, og hvilke initiativ har regjeringen tatt for å sikre at humanitært arbeid ikke blir kriminalisert, og at redningsskipene kan finne en trygg havn?

Grunngiving

De siste fire dagene har det norske skipet Ocean Viking reddet livet til 356 mennesker i Middelhavet, og antallet kan stige. Både Italia og Malta nekter å la skipet legge til havn. Den italienske nasjonalforsamlingen vedtok nylig en lov som gir anledning til å beslaglegge redningsfartøy som trosser forbudet mot å legge til kai og ilegge kapteinen om bord bøter på opptil 10 millioner kroner. UNHCR mener loven kriminaliserer humanitært arbeid og vurderer nå om den bryter EU-regelverket på området. Justisminister Jøran Kallmyr har uttalt at de som er reddet må transporteres tilbake til enten Tunisia og Libya og avviser at personene om bord har rett til asyl i Europa, uten at dette har blitt vurdert. Det er forferdelige forhold for migranter og asylsøkere i Libya, og en retur dit kan innebære brudd på forbudet mot non-refoulement, altså retten til ikke å bli returnert til en situasjon hvor du kan risikere å bli utsatt for tortur eller annen umenneskelig behandling eller straff.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg